Skip to content
FIF logo standard

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om Folkeinvest Formidling og våre tjenester. 

1. Hvordan investerer jeg i lån?

Vi forklarer steg for steg hvordan du kan bli en långiver og investere.

Alle som er over 18 år, har norsk telefonnummer og BankID kan bli långiver. Under prosessen for kundeetablering bestemmer du selv om du ønsker å registrere deg som privatperson eller via eget aksjeselskap. 

For å kunne investere hos Folkeinvest Formidling, må du gjøre følgende:

 1. Bli kunde ved å lage en profil her
 2. Bekreft din identitet med BankID 
 3. Velg om du skal investere som privatperson eller via eget aksjeselskap
 4. Svar på spørsmål relatert til hvitvasking slik at vi kan bli kjent med deg
 5. Utforsk våre åpne lånetilbud
 6. Les gjennom hele lånetilbudet for å forstå risikoen i det spesifikke lånetilbudet 
 7. Trykk på “Invester”-knappen på lånet du ønsker å investere i og velg beløp
 8. Før investeringen blir registrert må du som långiver bekrefte at du har forstått risikoen.
 9. Du har nå inngått en låneavtale med låntakeren.
 10. Betal investeringen i nettbanken. Kontonummeret og KID-nummer finner du på "Betalinger"-siden under mine investeringer. Gjør dette med en gang.
 11. Når lånetilbudet er avsluttet blir alle utlånene utbetalt til låntakeren og rentene på ditt utlån begynner å løpe.
 12. Når låntakeren betaler tilbake lånet sitt vil du få tilbakebetalt dine renter og avdrag, i henhold til nedbetalingsplanen din. Du kan lese mer hvordan lånet tilbakebetales nedenfor. Tilbakebetalinger blir betalt til den kontoen du først overførte fra, eventuell annen konto du har registrert. 
 13. I de tilfellene lånet ikke blir tegnet over minstetegning vil investeringen din bli kansellert og beløpet bli tilbakeført til din konto.

2. Hvordan tilbakebetales lån?

Vi forklarer hvordan lån blir tilbakebetalt.

Lånene formidlet av Folkeinvest Formidling har en planlagt tilbakebetalingstid på mellom 6 og 36 måneder. Låntaker har også rett til å innfri lånet før den avtalte løpetiden, gjennom førtidig innfrielse. Minimums rentebetaling til deg som långiver vil alltid være 2 måneder.

Tilbakebetalingsprofilen kan variere fra lån til lån:

 • Annuitetslån hvor terminbeløpet (summen av renter og avdrag) er likt i alle terminer
 • Annuitetslån med for eksempel 3 måneders avdragsfrihet (der kun renter betales de 3 første terminene)
 • Avdragsfrie lån, hvor det kun betales renter hver termin frem til aller siste termin, der hele lånebeløpet forfaller

Informasjon om nedbetalingstid for et spesifikt lån finner du under "Beskrivelse” i lånetilbudet. 

Låntaker skal betale avtalt beløp til Folkeinvest Formidling sin klientkonto. Så snart pengene er innbetalt vil Folkeinvest Formidling utbetale hver långiver sin andel av beløpet i henhold til hver enkelt långivers utlån.

Folkeinvest Formidling utbetaler til det kontonummeret som långiveren har registrert hos Folkeinvest Formidling. Dette settes automatisk til kontonummeret långiverne brukte ved sin aller første innbetaling, og kan når som helst endres av långiveren. Vi vil da kontrollere at långiveren er registrert som kontoens eier. 

I tilfeller der låntakeren betaler sitt terminbeløp for sent, vil det påløpe forsinkelsesrenter av terminbeløpet. Forsinkelsesrentene vil utbetales til långiverne ved neste termin etter at den forsinkede terminen er tilbakebetalt. Satsen på forsinkelsesrenter er lånets rente p.a. + 5 prosentpoeng. Dersom lånerenten er på 11,2% p.a. vil “forsinkelsesrenten” være 16,2% p.a.

Dersom låntaker ikke betaler for seg vil lånet etterhvert gå til mislighold. Et lån kan bli regnet som misligholdt dersom en eller flere av disse hendelsene skjer:

 1. Dersom en terminbetaling er forsinket i 1 måned og 5 dager, og neste terminbetaling også er forsinket med 5 dager, er lånet misligholdt. 
 2. Dersom låntaker eller garantisten bryter eller unnlater å oppfylle noen av sine forpliktelser.  
 3. Dersom det åpnes konkurs hos låntaker eller garantisten.

Les mer om mislighold av lån i risiko og kredittvurdering.

3. Hva skjer etter at jeg har investert i et lånetilbud?

Vi forklarer hva som skjer etter du har betalt inn din investering.

Etter at du har gjennomført din investering i et lån, må du betale inn ditt investerte beløp. Kontonummeret og KID-nummer finner du på "Betalinger"- under Mine investeringer.

Når du har betalt inn investeringen din, kan det ta opp til 3 bankdager før du ser dette under Betalinger. Investeringen står på en klientkonto i SpareBank 1 SR-Bank inntil lånet utbetales til låntakeren som skal låne pengene. Utbetalingen til låntakeren skjer når lånetilbudet er avsluttet og alle långivere har innbetalt sine investeringer. 

Dersom du har investert i flere lån som venter på å bli utbetalt til låntakere vil vi trekke dine investeringsbeløp fra dine innbetalte beløp i den rekkefølgen lånene blir utbetalt i. 

 • Et lånetilbud kan formidles med en minstetegning og et maks beløp, dette varierer fra lånetilbud til lånetilbud etter låntakers behov og låneformål.
 • Lån med minstetegning kan lukkes av låntaker dersom tegnet beløp overstiger minstebeløpet. 
 • Lån uten minstetegning må fulltegne lånetilbudet før lånet lukkes og deretter utbetales. 
 • Dersom lånetilbudet ikke oppnår minstetegning vil långiverens investering bli kansellert og eventuelle innbetalinger vil bli tilbakeført.

4. Hvem er Folkeinvest Formidling?

Folkeinvest Formidling AS er registrert som låneformidler og har konsesjon som betalingsforetak. Vi er et heleid datterselskap av det digitale meglerhuset Folkeinvest AS. 

Vi kobler små og mellomstore bedrifter som trenger lån til vekst og utvikling sammen med investorer. Det gir flere gode og levedyktige bedrifter muligheten til å hente lånekapital og gjennomføre sine planer. Lånene har ofte noe høyere risiko enn lån i tradisjonell bank, derfor mottar långivere også en høyere rente på utlånt kapital.

Folkeinvest Formidling kan være en god løsning for både bedrifter som allerede har lån i tradisjonell bank, eller for gode levedyktige selskap som ikke får innvilget lån i bank. 

Ønsker du å finne ut mer om søknadsprosessen, hvilke krav som stilles eller hvilke type lån man kan søke om kan du lese mer om dette under Søk lån  

Ønsker du å lære mer om hvordan man kan bli investor og hvilke investeringsmuligheter Folkeinvest Formidling tilbyr kan du lese mer om dette under Bli långiver

5. Hva investerer man i hos Folkeinvest Formidling?

Vi forklarer hva du kan forvente på plattformen til Folkeinvest Formidling.

Hos Folkeinvest Formidling kan du sammen med flere tusen andre potensielle långivere gå sammen for å finansiere kapitalbehovet til de låntakerne dere selv ønsker. 

På vår plattform kan du forvente publisering av nye lånetilbud til spennende selskaper i forskjellige bransjer og låneformål rundt om i Norge. Du som långiver kan forvente månedlig avkastning i form av rentebetaling fra låntaker. Med et bredt utvalg av forskjellige selskaper i forskjellige bransjer kan du om långiver sette sammen og diversifisere din egen utlånsportefølje. 

Folkeinvest Formidling sin plattform tar seg av alle betalinger og transaksjoner mellom långivere og låntakere.

FIF logo white

Folkeinvest Formidling AS formidler lån til små og mellomstore bedrifter og er regulert av Finanstilsynet med tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak og er registrert som låneformidler. Som låneformidler er Folkeinvest Formidling ikke en part i låneavtalen mellom långiver og låntaker.

©2024 Folkeinvest Formidling